Headerbild

Policy

Generell Policy för Simklubben Vänersborg

Simklubben Vänersborg arbetar för ökad simkunnighet samt en utveckling utav simsporten i Vänersborg. Detta sker genom simskoleverksamhet samt träningsverksamhet inriktad mot tävlings-sim. Vi strävar efter att bidra till välmående och friska medlemmar, som skall ha roligt i samband med sitt idrottsutövande. Sammanhållning och kamratskap ses som mycket viktigt. Att alla medlemmar skall vara med och känna sig välkomna skall ses som självklart. Simklubben vill att de aktiva alltid skall göra sitt bästa, men absolut fokus ligger inte på resultat och tider. Simklubben ser det lika viktigt att ge barn och ungdomar god hälsa och motion.

Alkoholpolicy

Simklubben Vänersborg strävar efter drogfri och nykter ungdom och vi vill framstå som en förebild för detta. Det är därför inte tillåtet att som utövare/medlem/förälder nyttja alkohol då man representerar klubben eller deltar i dess verksamhet såsom tävling, läger eller träning. Det är heller inte tillåtet att förtära alkoholhaltiga drycker då man bär klubbens tävlingsdräkt, kläder med SKV:s logotyp eller på annat sätt kan förknippas med klubben. Om avsteg sker från policyn kommer styrelsen besluta om åtgärd i varje enskilt fall.

Tobakspolicy

Simklubben Vänersborg strävar efter en rök- och snusfri generation. Det är därför inte tillåtet för utövare att använda tobaksvaror i samband med verksamhet som anordnats av klubben. Personer som deltar vid aktiviteter, te x föräldrar, får gå undan i samband med utövandet. Han/hon skall visa hänsyn avseende passiv rökning samt allergi/astma. Om avsteg sker från policyn kommer styrelsen besluta om åtgärd i varje enskilt fall.

Narkotikapolicy

Det är under inga förutsättningar tillåtet att använda narkotiska preparat som medlem i Simklubben Vänersborg. Indikation på att någon medlem använder sig utav narkotiska preparat skall omgående rapporteras till tränare eller styrelse. Om avsteg sker från policyn kommer styrelsen ta kontakt med lämplig myndighet.

Anti-doping policy

Simklubben Vänersborg tar, liksom övriga Idrotts-Sverige, avstånd till dopning. Det är därför under inga förutsättningar tillåtet att använda dopningspreparat oavsett om syftet är att förbättra sina resultat inom simidrott eller inom någon annan idrott. Simklubben Vänersborg följer Svenska simförbundets antidopningsprogram. Åtgärdsprogram: Avsteg från Anti-doping policyn resulterar i omedelbar uteslutning ur klubben. Polisanmälan kommer att ske. Läs gärna mer om dopning på simförbundets hemsida www.simforbundet.nu eller på riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se Klicka er där fram till ”antidopning”.

Trafiksäkerhetspolicy

Vid samåkning i klubbens regi, t.ex. till/från tävling eller träning, skall gällande trafikregler följas. Föraren skall villkorslöst vara nykter, och han/hon bör ej ha druckit alkohol förevarande kväll. Samtliga passagerare i fordonet skall använda bilbältet. Passagerare med en längd understigande 135cm skall använda bälteskudde eller bilbarnstol. Fordonet får ej transportera fler passagerare än vad detta är registreringsbesiktigat för. Fordonet skall vara i sådant skick så att det skulle godkännas utav svensk bilprovning. Under resan skall hastighetsbestämmelser hållas och trafikregler respekteras. Avrestiden skall vara så avpassad så att detta möjliggörs med god marginal. Föraren bör vara erfaren bilförare. Vid anlitande utav buss skall denna framföras utav erfaren yrkeschaufför. Då möjlighet finns bör buss med bälten och alkolås väljas.

IT-policy

Simklubbens dator skall endast användas till arbete relaterat till klubbens verksamhet. På datorn får endast finnas program som är godkända utav styrelsen. Vid nyinstallation utav programvara skall tillstånd från styrelsen finnas. All programvara skall vara licensierad. Inga s.k. ”pirat-kopior” får användas. Vid användning utav Internet från klubbens dator får bara seriösa sidor användas. Arbetet på Internet skall vara till nytta för klubben. Nerladdning utav musik, film eller programvara är ej tillåten. Det är inte heller tillåtet att besöka s.k. chat-sidor såsom MSN, Lunarstorm m.m. Att besöka sidor med pornografiskt innehåll får under inga förutsättningar ske. Det är förbjudet att besöka sidor som bryter mot svensk lag. Om avsteg sker från policyn kommer styrelsen besluta om åtgärd i varje enskilt fall.

Adress

Simklubben Vänersborg c/o Lars Persson Skogsvägen 36 46261 Vänersborg

Kontakt

Tel: E-post: skv.kansli@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Simklubben och simmarna tackar för ert stöd under vårt sponsorsim 2023

Simklubben har idag ett samarbete med Larssons Swimwear i Frändefors gällande våra klubbkläder.

Simklubben har startat ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg

Gör som simmarna i tävlingsgruppen, träna hos Nordic Wellness

Spelar du hos Svenska Spel, välj oss i Gräsroten

Om du spelar Bingolotto, köp den via bildlänken så stödjer du SKV

Som medlem får ni 20% om ni uppger klubbens namn vid köp hos Flügger Vänersborg