Headerbild

Föreningen

Om SKV

Vår Historia:
Bildades som egen klubb 1979, från att tidigare varit en gren inom IFK Vänersborg. Klubben är medlem i Svenska Simförbundet, Västsvenska Simförbundet och Parasportförbundet.


Vår Målsättning:
Klubbens målsättning är att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull aktiv fritid, ett gott kamratskap, en god fostran, simkunskap, vattenvana och att bedriva en tävlings -träningsverksamhet av hög kvalité, som värnar om det roliga att vara en del i en förening.

Vår verksamhet
Klubben bedriver dels ett allmänt arbete som främjar simkunskap och vattenvana (inom detta område bedriver vi motionssim, simskola, lek o plask, märkestagning, badvett, mm.)
Dels en tävlings-, träningsverksamhet av hög kvalité för den nämnda gruppen.
Klubbens tävlingssimmare har under de senaste åren nått mycket fina resultat tidsmässigt och tagit många medaljer vid simtävlingar i regionen.
Klubbens aktiva tävlingssimmare finns i åldersgrupperna 7år till 25år.
Verksamheten bedrivs på Hallevibadet i Vargön, där också SKV,s klubbstuga finns.

Vi har vårt årsmöte under mars månad, datum meddelas genom utskick till alla medlemmar.
Vi har en höstterminsavslutning i form av julfest.
Vårterminsavslutningen brukar hållas utomhus där mat grillas och ätes under trevliga former.
Någon form av aktivitet anordnas också under våravslutningen (tipspromenad, brännboll mm.)

Adress

Simklubben Vänersborg c/o Lars Persson Skogsvägen 36 46261 Vänersborg

Kontakt

Tel: E-post: skv.kansli@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Simklubben och simmarna tackar för ert stöd under vårt sponsorsim 2023

Simklubben har idag ett samarbete med Larssons Swimwear i Frändefors gällande våra klubbkläder.

Simklubben har startat ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg

Gör som simmarna i tävlingsgruppen, träna hos Nordic Wellness

Spelar du hos Svenska Spel, välj oss i Gräsroten

Om du spelar Bingolotto, köp den via bildlänken så stödjer du SKV

Som medlem får ni 20% om ni uppger klubbens namn vid köp hos Flügger Vänersborg